ขั้นตอนการทำจรวดขวดน้ำ

 

 

1.การตัดขวด PET ให้ใช้คัตเตอร์ เจาะขวดให้ทะลุก่อน แล้วจึงใช้กรรไกรตัดแต่งให้เรียบ                              

2.การใช้กรรไกรตัดขวด ให้ตัดจากด้านล่างเสมอ จะทำให้ตัดได้สะดวกกว่ามาก

3. ตัดขวด PET จำนวน 3 ขวด ออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพ ส่วนบน และล่าง จะไม่ใช้ ครับ โยนทิ้งได้ ส่วน       กลาง 1 ชิ้น จะใช้ทำ skirt ส่วนกลางของขวดอีก 2 ชิ้น จะใช้ทำ fin 4 อัน                                                       

4.ขวดที่ 4 ตัดก้นขวดออก แล้วใช้ส่วนยาวในการทำส่วนหัวจรวด

5. ส่วนประกอบทั้งหมด (หลังจากตัดแล้ว) ที่จะ  ใช้ประกอบจรวด ประกอบด้วย กระบอก 3 ชิ้น (2  ชิ้น ขนาดเท่ากัน ใช้สำหรับทำ fin , ชิ้นที่ 3 สำหรับทำ skirt) ขวดสมบูรณ์ 1 ใบ สำหรับเป็น pressure tank , และ ขวดตัดก้น 1 ใบ สำหรับทำส่วนหัวของจรวด

6. เริ่มการทำ fin รีดกระบอกขวด PET ให้แบน โดยท่อ PVC หรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ ทำแบบนี้ 2 ชิ้น เพราะ 1 กระบอก จะทำ fin ได้ 2 ชิ้นกระบอก PET หลังจากรีดแล้ว จะแบนเรียบดังภาพ

7. ใช้คัตเตอร์ หรือกรรไกร ตัดออกเป็น 2 ส่วน ในแนวทะแยง โดยวัดจากมุมออกมา 1 ใน 3 ของความยาวด้านหลังจากตัดแล้ว จะได้ชิ้นส่วน 2 ชิ้น สำหรับการทำ fin

 8. fin อันนี้ ใช้เทปโฟม 2 หน้า สอดด้านใน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง บางแห่ง ใช้กระดาษแข็ง หรือ แผ่นพลาสติก หรือ แผ่นไม้บางๆ บางคนไม่ชอบ ก็ไม่ต้องรองก็ได้ 

9. ใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บรอบๆ ขอบด้านที่เปิด เหลือไว้ 1 ด้าน เพื่อใช้ติดกับ skirt หลังจากเย็บเสร็จแล้ว หน้าตาเป็นอย่างนี้

10.ปลายลวดเย็บค่อนข้างคม น่าจะใช้เทปคาดสัน หุ้มทับ เพื่อความปลอดภัย

 11. ใช้ปากกาขีดเส้น ห่างจากขอบด้านล่างของ fin 1 เซนติเมตร แล้วใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆ ตามเส้น เพื่อให้พับง่าย พับด้านที่เปิดออกเป็นรูปตัว Y สำหรับติดกับ skirt อาจใช้กรรไกรตัดมุมแหลมออก เพื่อลบคมมองจากอีกมุมหนึ่งทำแบบเดียวกัน จนได้ fin ครบ 4 อัน

 12.ใช้กระบอก PET อันที่ 3 ที่ยังเหลืออยู่ แบ่ง เป็น 4 ส่วน แล้วใช้ปากกาเขียนให้ชัดเจน
การแบ่งส่วน : บนขวด PET จะมีรอยเส้นบางๆ ที่เกิดจาก mold ในกระบวนการเป่าขวด ให้ใช้เส้นทั้งสองเส้น เป็นเส้นหลัก เส้นที่เหลืออีก       2 เส้น อาจหาได้ จากการเอากระดาษเปล่า พันรอบขวด เพื่อวัดเส้นรอ    บวง แล้วคลี่ออก ใช้ไม้บรรทัดวัด แล้ว แบ่งออกเป็นส่วนๆ พันขวดด้วยกระดาษที่แบ่งความยาว และใช้ปากกาจุดตำแหน่ง ของการแบ่งขวดที่เหลือจัดวาง fin ให้ตรงบน skirt แล้วใช้ลวดเย็บ ยึด fin กับ skirtยึด fin ทั้ง 4 อัน และจัดให้ตรง

13.ใช้เทปคาดสัน ปิดฐาน fin ส่วนที่ติดกับ skirt ให้เรียบร้อย

14.นำ skirt สวมเข้ากับขวด PET ส่วนที่เป็น pressure chamber ถ้าจะให้แน่นยิ่งขึ้น ใช้ เทปยึด skirt เข้ากับขวด PET

15.นำขวด PET ที่ตัดก้นออก สวมเข้ากับก้นขวดของ pressure chamber ก็จะได้จรวดขวด PETจำนวน fin ที่ติดบน skirt อาจเป็น 3 , 4 , 5 , 6 หรือมากกว่าก็ได้จรวด 500 ซีซี ,1.25 ลิตร , และ 2 ลิตรยิ่งทำมาก ยิ่งชำนาญครับ ถ้ามีข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำ เขียนมาบอกกันบ้าง

กลับหน้าหลัก